Mitosis and Meiosis demystified (CD EN)

Mitosis and Meiosis demystified (CD EN)
De eerste module uit de zesdelige reeks 'Biologie Buiten het Boekje' voor bovenbouw VO,
6 CD-ROMs met een nieuwe kijk op de moderne biologie, Engelstalige versie.
Onderwerpen:

  • De essentie van mitose en meiose.

  • Stappen en stadia in mitose en meiose.

  • Mitose en de celcyclus.

  • Relatie tussen mitose, groei en ontwikkeling.

  • Relatie tussen meiose levenscyclus en reproductie.

  • Relatie tussen meiose en genetica.
BBB-Series: 'Mitosis and Meiosis Demystified' (CD 1 EN)
Item ID
1.b01e