Heredity in Human Context (CD EN)

Heredity in a Human Context (CD EN)
De vierde module uit de zesdelige reeks 'Biologie Buiten het Boekje' voor bovenbouw VO, 6 CD-ROMs met een nieuwe kijk op de moderne biologie, Engelstalige versie.
Onderwerpen:

 • Monohybride en dihybride kruisingen

 • Dominantie, interacties tussen genen en polygenen

 • Geslachtsbepaling, geslachtschromosomen, geslachtsgebonden overerving

 • Koppeling, recombinatie en genenkaarten

 • Erfelijk verhoogd risico voor ziekten

 • Invloed van genen versus omgevingsfactoren

 • Tweelingen

 • Hardy-Weinberg evenwicht

 • Verschillen in genotypen en fenotypen tussen populaties

 • Ethische vraagstukken

 • Aanvullende informatie over genen en chromosomen van de mens
BBB-Series: 'Heredity in a Human Context' (CD 4 EN)
Item ID
1.b04e