Biodiversity through Evolution (CD EN)

Biodiversity through Evolution (CD EN)
De vijfde module uit de zesdelige reeks 'Biologie Buiten het Boekje' voor bovenbouw VO,
6 CD-ROMs met een nieuwe kijk op de moderne biologie, Engelstalige versie.
Onderwerpen:

 • Heden en verleden van biodiversiteit

 • Overzicht van theorieën die biodiversiteit kunnen verklaren

 • Bronnen van genetische variatie

 • Darwin en evolutie door natuurlijke selectie

 • Evolutie door drift van neutrale allelen

 • Reproductieve isolatie en soortvorming

 • Micro- en macro-evolutie

 • Epigenetica en evolutie

 • Belang en bedreigingen van biodiversiteit

en:

 • index met meer dan 500 trefwoorden,

 • diagnostische toets met feedback.


 • NB: deze CD's zijn redelijk gedateerd, maar het lesmateriaal is inhoudelijk prima bruikbaar. Hou er wel rekening mee dat het niet op alle moderne besturingssystemen meer te gebruiken zal zijn.
BBB-Series: 'Biodiversity through Evolution' (CD 5 EN)
Item ID
1.b05e